4 มิถุนายน 2023
อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาครูเเละบุคลากรทางการศึกษา หัวข้อ “การพัฒนาหลักสูตร เเละบูรณาการ ใช้หลักสูตรต้านทุจริต เเละหลักสูตรท้องถิ่น”

อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาครูเเละบุคลากรทางการศึกษา หัวข้อ “การพัฒนาหลักสูตร เเละบูรณาการ ใช้หลักสูตรต้านทุจริต เเละหลักสูตรท้องถิ่น”

วันที่ 28 ตุลาคม 2565
ด้วยโรงเรียนบ้านห้วยมงคล โดยฝ่ายงานบุคลากร ในโครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพบุคลากร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาครูเเละบุคลากรทางการศึกษา หัวข้อ “การพัฒนาหลักสูตร เเละบูรณาการ ใช้หลักสูตรต้านทุจริต เเละหลักสูตรท้องถิ่น”
นายอดิเรก มะสิน ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้กล่าวต้อนรับวิทยากร เเละกล่าวเปิดการอบรม
ในการอบรมมี 2 หลักสูตร ดังนี้
1. การอบรมหลักสูตรท้องถิ่น ได้รับเกียรติ จาก นางอารยา ช่ออังชัญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เเละนางสาวดวงเเก้ว พรายเเก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เป็นวิทยากร บรรยาย เกี่ยวกับหลักสูตรท้องถิ่น เเละสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ที่สามารถนำมาบูรณาการ กับการเรียนการสอนของนักเรียน
2. การอบรมหลักสูตรต้านทุจริต ได้รับเกียรติ จาก นางสาวฉวีวรรณ หอธรรมกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เเละนางนุ่นนภา เหล่าเจริญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เป็นวิทยากร บรรยายเกี่ยวกับ หลักสูตรต้านทุจริต ที่สามารถ นำมาเป็นวิชาเพิ่มเติม สามารถนำมาบูรณาการ กับการเรียนการสอนของนักเรียนต่อไป
ทางโรงเรียนบ้านห้วยมงคล ขอขอบคุณ ท่านศึกษานิเทศก์ทั้ง 4 ท่าน ที่ได้ มาบรรยาย ให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักสูตรท้องถิ่น เเละหลักสูตรต้านทุจริต ที่สามารถ นำมาบูรณาการ กับการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Active Learning)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *