4 มิถุนายน 2023
โรงเรียนบ้านห้วยมงคล ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเพชรคีรี

โรงเรียนบ้านห้วยมงคล ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเพชรคีรี

วันที่ 19 สิงหาคม 2565
🚩โรงเรียนบ้านห้วยมงคล ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเพชรคีรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 จำนวน 12 โรงเรียน ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู เเละบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 82 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน ในหัวข้อ “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Communlty : PLC) สู่ผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านห้วยมงคล”
🚩โดยมีนายอดิเรก มะสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยมงคล
กำนันทรงศักดิ์ เเซ่เจว คณะกรรมการสถานศึกษา เเละ นางสาวฉวีวรรณ หอธรรมกุล ศึกษานิเทศก์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
🚩โรงเรียนบ้านห้วยมงคล มีการเเสดงโขน ตอนยกรบ โดยมีการบรรเลงดนตรีไทยสด ของนักเรียน ในพิธีเปิดต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
🚩ในส่วนของการเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกอบด้วย นางสาวสุภาวดี โพธิ์เผือก, นางสาวสุมณี สังข์พุก เเละ นางเจนจิรา กิ่งสวัสดิ์ เป็นผู้นำเสนอผลงาน เกี่ยวกับผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เเละมีนายเอกลักษณ์ สมากร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากคลองเรือ (โพธิ์โตนด) จังหวัดสุโขทัย ได้มีการเเลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
🚩นายกฤษดา เเจ่มทุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง (ประธานกลุ่ม) ได้กล่าวขอบคุณ ผู้บริหาร เเละคณะครูโรงเรียนบ้านห้วยมงคล ที่ให้การต้อนรับ เเละจัดเตรียมการเเสดงของนักเรียน ได้เป็นอย่างดี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *