30 มกราคม 2023

ปี: 2022

อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาครูเเละบุคลากรทางการศึกษา หัวข้อ “การพัฒนาหลักสูตร เเละบูรณาการ ใช้หลักสูตรต้านทุจริต เเละหลักสูตรท้องถิ่น”
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาครูเเละบุคลากรทางการศึกษา หัวข้อ “การพัฒนาหลักสูตร เเละบูรณาการ ใช้หลักสูตรต้านทุจริต เเละหลักสูตรท้องถิ่น”

วันที่ 28 ตุลาคม 2565ด้วยโรงเรียนบ้านห้วยมงคล โดยฝ่ายงา […]

Read More
การการนิเทศ กำกับ ติดตาม เเละประเมินผลการดำเนินงานในโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินดอกผลกองทุน เพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์

การการนิเทศ กำกับ ติดตาม เเละประเมินผลการดำเนินงานในโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินดอกผลกองทุน เพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

วันที่ 23 สิงหาคม 2565โรงเรียนบ้านห้วยมงคล ต้อนรับ นางส […]

Read More