26 กันยายน 2023

ประกาศผลการเรียน

ระบบแจ้งผลการเรียนออนไลน์

วิธีการตรวจสอบคะแนนผลการเรียน   

ให้นักเรียนพิมพ์รหัสเลขบัตรประจำตัวนักเรียน จำนวน 13 หลัก ลงในช่องค้นหา จากนั้นรอสักครู่ ระบบจะแสดงข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนโดยอัตโนมัติ

พิมพ์เลขรหัสประจำตัวในช่องด้านล่างนี้