previous arrow
next arrow
Slider
โรงเรียนบ้านห้วยมงคลยินดีต้อนรับ ❃❃วิสัยทัศน์โรงเรียน จัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ❃❃

กิจกรรมไหว้ครู

🚩โรงเรียนบ้านห้วยมงคล
จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ร่วมกับกิจกรรมการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ..
ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19)
🙏🙏🙏 Happy Teacher’s Day 😊
🎉ใครคือครู ครูคือใคร ในวันนี้
🎉ใช่อยู่ที่ ปริญญา มหาศาล
🎉ใช่อยู่ที่ เรียกว่า ครูอาจารย์
🎉ใช่อยู่นาน สอนนาน ในโรงเรียน
🎉ครูคือผู้ ชี้นำ ทางความคิด
🎉ให้รู้ถูก รู้ผิด คิดอ่านเขียน
🎉ให้รู้ทุกข์ รู้ยาก รู้พากเพียร
🎉ให้รู้เปลี่ยน แปลงสู้ รู้สร้างงาน
🎉ครูคือผู้ ยกระดับ วิญญาณมนุษย์
🎉ให้สูงสุด กว่าสัตว์ เดรัจฉาน
🎉ปลุกสำนึก สั่งสม อุดมการณ์
🎉มีดวงมาน เพื่อมวลชน ใช่ตนเอง
💚ครูจึงเป็น นักสร้าง ผู้ยิ่งใหญ่
💚สร้างคนจริง สร้างคนกล้า สร้างคนเก่ง
💚สร้างคนให้ ได้เป็นตัว ของตัวเอง
💚ขอมอบเพลง นี้มา บูชาครู🙏🙏🙏