24 กรกฎาคม 2024

หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

นำนักเรียนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และชมการแสดงดนตรีไทยโดยครูดนตรีอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
ข่าวประชาสัมพันธ์

นำนักเรียนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และชมการแสดงดนตรีไทยโดยครูดนตรีอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

นายอดิเรก มะสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยมงคล มอบหมาย […]

Read More
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (assessment for learning) “
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (assessment for learning) “

โรงเรียนบ้านห้วยมงคล นำโดยนายอดิเรก มะสิน ผู้อำนวยการโร […]

Read More
ระชุมเชิงปฏิบัติการการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและเทคนิคการสร้าง สื่อการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนสถานศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ระชุมเชิงปฏิบัติการการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและเทคนิคการสร้าง สื่อการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนสถานศึกษา

วันที่ 26 เมษายน 2567นายอดิเรก มะสิน ผู้อำนวยการโรงเรีย […]

Read More
โครงการบรรพชาสามเณร 69 รูปและบวชเนกขัมมจาริณีปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการบรรพชาสามเณร 69 รูปและบวชเนกขัมมจาริณีปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 1 เมษายน 2567นายอดิเรก มะสิน ผู้อำนวยการโรงเรียน […]

Read More