previous arrow
next arrow
Slider

ประกาศผลการรับสมัครครูอัตราจ้าง

ประกาศการรับสมัครครูอัตราจ้าง

กิจกรรมไหว้ครู

โรงเรียนบ้านห้วยมงคล
จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ร่วมกับกิจกรรมการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ..

ประเมินทักษะการอ่าน-การเขียน

🚩โรงเรียนบ้านห้วยมงคล
ประเมินทักษะการอ่าน-การเขียนครั้งที่ 1 เพื่อคัดกรองนักเรียนที่มีปัญหาการอ่าน-การเขียน

นิเทศจัดการเรียนการสอน

นางอารยา ช่ออังชัญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้เข้าเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยมงคล

เตรียมความพร้อม

🚩 โรงเรียนบ้านห้วยมงคล
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม…
Main Album » จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
calendar
Calendar is loading...
Powered by Booking Calendar