24 กรกฎาคม 2024
นำนักเรียนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และชมการแสดงดนตรีไทยโดยครูดนตรีอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

นำนักเรียนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และชมการแสดงดนตรีไทยโดยครูดนตรีอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

นายอดิเรก มะสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยมงคล มอบหมายให้นายพันธกานต์ ใบเทศ ครูโรงเรียนบ้านห้วยมงคล นำนักเรียนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และชมการแสดงดนตรีไทยโดยครูดนตรีอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567
ในการนี้ นักเรียนผู้มีความสนใจและทักษะพิเศษด้านวัฒนธรรมจากชุมนุมดนตรีไทยและนาฏศิลป์โขนโรงเรียนบ้านห้วยมงคล ได้มีประสบการณ์การร่วมในพิธีการที่สำคัญที่มีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธาน โดยในเวลาเสด็จกลับทรงมีพระราชดำรัสแก่นักเรียนที่รอเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จ ความว่า “หัดดนตรีไว้ จะได้ดี” ยังความปิติยินดีแก่ผู้มาเฝ้าเป็นอย่างยิ่ง
นอกจากนี้นักเรียนยังได้พบปะและรับโอวาทจากศิลปินแห่งชาติ ครูดนตรีไทยและนาฏศิลป์ที่มีชื่อเสียง มีครูศิริ วิชเวช (ศิลปินแห่งชาติ) ครูสมชาย ทับพร (ศิลปินแห่งชาติ) ครูจารุวรรณ ประถมปัทมะ ครูวริศ อัศวะไพฑูรย์ ครูนลินนิภา ดีทุม ครูสมเจตต์ ภู่นา เป็นอาทิ
เป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการฝึกหัดทักษะทางวัฒนธรรม ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนบ้านห้วยมงคล “วิชาการดี กีฬาเด่น #เน้นสืบสานวัฒนธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี”
ทางโรงเรียนบ้านห้วยมงคลขอขอบพระคุณผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุน อนุเคราะห์บุตรหลานของท่านเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ซึ่งทางโรงเรียนจะพยายามจัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์และส่งเสริมทักษะต่าง ๆ ที่นักเรียนสนใจ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
เด็กชายอูลิสเซ่ นีโกร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เด็กหญิงกานต์ศิริ พรหมมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เด็กชายธนวัฒน์ พึ่งเจาะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เด็กชายภคพงษ์ สุระพินิจ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เด็กชายสุรเดช สุขพวง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เด็กชายรัชพงศ์ โต๊ะเอี่ยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
เด็กชายสิราธร ไขนอก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
เด็กชายรพีภัทร จอมบุญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
เด็กชายกรวิชญ์ แสงแดง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เด็กชายวัชรพล เกิดผล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *