24 กรกฎาคม 2024

เดือน: มิถุนายน 2024

นำนักเรียนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และชมการแสดงดนตรีไทยโดยครูดนตรีอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
ข่าวประชาสัมพันธ์

นำนักเรียนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และชมการแสดงดนตรีไทยโดยครูดนตรีอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

นายอดิเรก มะสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยมงคล มอบหมาย […]

Read More
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (assessment for learning) “
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (assessment for learning) “

โรงเรียนบ้านห้วยมงคล นำโดยนายอดิเรก มะสิน ผู้อำนวยการโร […]

Read More