24 กรกฎาคม 2024
ระชุมเชิงปฏิบัติการการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและเทคนิคการสร้าง สื่อการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนสถานศึกษา

ระชุมเชิงปฏิบัติการการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและเทคนิคการสร้าง สื่อการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนสถานศึกษา

วันที่ 26 เมษายน 2567
📌นายอดิเรก มะสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยมงคล มอบหมายให้ นายพันธกานต์ ใบเทศ ครู โรงเรียนบ้านห้วยมงคล เป็นวิทยาการในการประชุมเชิงปฏิบัติการการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและเทคนิคการสร้าง สื่อการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นายสุทธินาถ ทานนท์ รองศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ประชุมเชิงปฏิบัติการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและเทคนิคการสร้างสื่อการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ร่วมกับสำนักงาน ปปช ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการอบรมการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษามาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน โดยคณะวิทยากร
– นางสาวจุฑารัตน์ เหลืองเพิ่มสกุล ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
– นางสาวฉวีวรรณ หอธรรมกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
– นางปุณณภัสสสร์ สุขเจริญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
– นายพันธกานต์ ใบเทศ ครู โรงเรียนบ้านห้วยมงคล
มีคณะครูและบุคลากรในสถานศึกษาสังกัดสช. เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 52 คน ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *