24 กรกฎาคม 2024

เดือน: เมษายน 2024

ระชุมเชิงปฏิบัติการการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและเทคนิคการสร้าง สื่อการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนสถานศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ระชุมเชิงปฏิบัติการการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและเทคนิคการสร้าง สื่อการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนสถานศึกษา

วันที่ 26 เมษายน 2567นายอดิเรก มะสิน ผู้อำนวยการโรงเรีย […]

Read More
โครงการบรรพชาสามเณร 69 รูปและบวชเนกขัมมจาริณีปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการบรรพชาสามเณร 69 รูปและบวชเนกขัมมจาริณีปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 1 เมษายน 2567นายอดิเรก มะสิน ผู้อำนวยการโรงเรียน […]

Read More