24 กรกฎาคม 2024
โครงการสถานศึกษาสีขาว

โครงการสถานศึกษาสีขาว

วันที่ 26 มกราคม 2567
📌นายอดิเรก มะสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยมงคล พร้อมด้วย นางสาวลำยอง นวมนิ่ม หัวหน้างานบริหารทั่วไป นางสาวสุมณี สังข์พุก หัวหน้างานบุคลากร นางสาวยุภาวรรณ หลายชั้น นางสาวนิภาภรณ์ ศรีไชโยรักษ์ ผู้รับผิดชอบโครงการ เเละนายพันธกานต์ ใบเทศ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลงานเชิงประจักษ์สถานศึกษาที่ยื่นขอรับการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2566 ดังนี้
✨️นางประภัสสร พิมพ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
✨️นางวริยดา พูลเทอร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหอย
✨️นางสิริกร บุญเที่ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหัวหิน (บ้านหนองขอน)
✨️นางสาวจารุวรรณ ปัจจุ้ย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
✨️นางสาวรชศา นาคมุสิก นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ
ในการประเมินผลงานเชิงประจักษ์สถานศึกษาที่ยื่นขอรับการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนบ้านห้วยมงคล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *