24 กรกฎาคม 2024
โครงการเร่งรัดยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เเละจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ ระดับปฐมวัย จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านวิชาการ

โครงการเร่งรัดยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เเละจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ ระดับปฐมวัย จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านวิชาการ

วันที่ 22 – 23 พฤศจิกายน 2566
🚩โรงเรียนบ้านห้วยมงคล โดยโครงการเร่งรัดยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เเละจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ ระดับปฐมวัย จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านวิชาการ (ค่ายนักวิทยาศาสตร์น้อย) เพื่อพัฒนาผู้เรียน ระดับปฐมวัยตามหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560
🚩โดยมี นายอดิเรก มะสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยมงคล เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ เเละมีนางพรพรรณ กล่ำกล่อมจิตต์ เเละนางณิชาพัชร์ รักชาติ ครูประจำระดับปฐมวัย ดำเนินจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านวิชาการ (ค่ายนักวิทยาศาสตร์น้อย) เพื่อพัฒนาผู้เรียน ระดับปฐมวัย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *