26 กันยายน 2023
เตรียมความพร้อมการนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

เตรียมความพร้อมการนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

วันที่ 20 มิถุนายน 2566
📌โรงเรียนบ้านห้วยมงคล เตรียมความพร้อมการนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามประเด็น ดังนี้
1. โครงการขับเคลื่อนการนำผลการประเมินไปใช้ในการวางเเผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเเละพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. โครงการเตรียมความพร้อมการประเมินระดับนานาชาติ (PISA)
3. โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
4. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต
🚩โดยมี นายอดิเรก มะสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยมงคล
พร้อมด้วย นางสาวสุมณี สังข์พุก นางสาวสุธาทิพย์ เกิดศิริ ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เเละนายยุทธกร หนูผาสุข ผู้รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาเเละทักษะชีวิต ต้อนรับ
✨นางศิรินุช ชูกุศล ศึกษานิเทศก์ เเละ
✨ว่าที่ ร.ต. กฤษดา หาญเม่ง ศึกษานิเทศก์ ในการนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามประเด็น ดังนี้
1. โครงการขับเคลื่อนการนำผลการประเมินไปใช้ในการวางเเผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเเละพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. โครงการเตรียมความพร้อมการประเมินระดับนานาชาติ (PISA)
3. โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
4. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต
เพื่อเป็นเเนวทางในการดำเนินงานเเละพัฒนางานต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *