24 กรกฎาคม 2024
การจัดการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนในปีการศึกษา 2566

การจัดการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนในปีการศึกษา 2566

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566
🚩โรงเรียนบ้านห้วยมงคล ด้วยฝ่ายบริหารทั่วไป โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา กิจกรรมสภานักเรียน ได้มีการจัดการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนในปีการศึกษา 2566
🚩โดยมีนายอดิเรก มะสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยมงคลพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยมงคล เข้าร่วมกิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์เสรีภาพ ความเสมอภาค และหน้าที่ตามระบบประชาธิปไตย และส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ทั้งปวงของโรงเรียน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *