24 กรกฎาคม 2024
เตรียมความพร้อมในการลงตรวจพื้นที่ของหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา

เตรียมความพร้อมในการลงตรวจพื้นที่ของหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา

วันที่ 1 สิงหาคม 2565
🚩โรงเรียนบ้านห้วยมงคล เตรียมความพร้อมในการลงตรวจพื้นที่ของหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร รุ่น 133 โครงการเพื่อนครูเพื่อการพัฒนา
🚩ทางหน่วยงานสันติภาพสหรัฐอเมริกา ขอพบผู้เกี่ยวข้อง เพื่อทราบปัญหาต่างๆ เเละคำเเนะนำต่างๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้สอนที่สอนร่วมกับครูอาสาสมัคร ศึกษานิเทศน์ เเละผู้นำชุมชน
✨นายอดิเรก มะสิน ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางเสาวรส เเสงสุรจันทรกุล เเละนางสาวสุภาวดี โพธิ์เผือก ครูผู้สอนที่สอนร่วมกับครูอาสาสมัคร
🙏 ยินดีต้อนรับ 🙏
🔶เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา Peace Corps THAILAND
1.คุณปัณณธรณ์ ไม้เจริญ ผู้อำนวยการโครงการเพื่อนครูเพื่อการศึกษา
2. คุณภัสสรา ภูรินันทกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการเพื่อนครูเพื่อการศึกษา
3.คุณ ปวันฉัตร ชิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการเพื่อนครูเพื่อการศึกษา
🔶คณะผู้เกี่ยวข้องของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
1. นางสาวรุ่งกานต์ สืบสุทธา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
2. นางศิรินุช ชูกุศล ศึกษานิเทศก์
3. นางสาวธัญญลักษณ์ ตั้งถาวรการ ศึกษานิเทศก์และ
🔶ผู้นำชุมชน
1. นายทรงศักดิ์ แซ่เจว กรรมการสถานศึกษา
✨✨ทางโรงเรียนบ้านห้วยมงคล ขอขอบคุณทุก ๆ ท่าน ที่ได้ให้โอกาส คำชี้แนะ เเละคำแนะนำเกี่ยวกับการลงพื้นที่ การมีครูอาสาสมัครมาสอนในโรงเรียน โดยคำนึงถึงผู้เรียน เพื่อให้ ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่จำเป็นต่อการพัฒนาตนเอง และอาชีพ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *