26 กันยายน 2023

เดือน: สิงหาคม 2022

การการนิเทศ กำกับ ติดตาม เเละประเมินผลการดำเนินงานในโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินดอกผลกองทุน เพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์

การการนิเทศ กำกับ ติดตาม เเละประเมินผลการดำเนินงานในโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินดอกผลกองทุน เพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

วันที่ 23 สิงหาคม 2565โรงเรียนบ้านห้วยมงคล ต้อนรับ นางส […]

Read More