26 กันยายน 2023
สอนซ่อมเสริม

สอนซ่อมเสริม

ด้วยโรงเรียนบ้านห้วยมงคล กำหนดการจัดกิจกรรมซ่อมเสริมการอ่าน การเขียน คิดเลข ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ระหว่างวันที่ วันที่ 2- 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 (เวลาเรียนปกติ) โดยแบ่งนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม
🚩กลุ่มที่ 1 ระหว่างวันที่ 2- 6 พฤษภาคม 2565 และ
🚩กลุ่มที่ 2 ระหว่างวันที่ 9-13 พฤษภาคม 2565
เพื่อลดความแออัด และสอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การดำเนินกิจกรรมสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านคุณภาพ พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานทำ ทั้งนี้โรงเรียนบ้านห้วยมงคล เห็นว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวให้กับนักเรียนเป็นการปรับพื้นฐานการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนภาษาไทย ให้นักเรียนมีทักษะภาษาไทยและทักษะการคิดเลข ใช้ในชีวิตประจำวัน สามารถใช้ความรู้และทักษะที่มีในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *