previous arrow
next arrow
Slider
โรงเรียนบ้านห้วยมงคลยินดีต้อนรับ ❃❃วิสัยทัศน์โรงเรียน จัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ❃❃

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา

โรงเรียนบ้านห้วยมงคลร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน ๕๐๐ รูป เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๖ ปี การประดิษฐานพระหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่พระนามาภิไธย สก. ขอบุญกุศลที่ร่วมกันในวันนี้ จงสำเร็จประโยชน์แก่คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ผู้มีเกียรติที่มาร่วมพิธีทุกท่านโดยทั่วกันคะ