previous arrow
next arrow
Slider

เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม…

เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม…

🚩 โรงเรียนบ้านห้วยมงคล
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม…
วันนี้คุณครูก็มาเตรียมความพร้อมสถานที่ ปัดกวาดเช็ดถู สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ เพื่อเตรียมพร้อมรับนักเรียนกลับบ้านห้วยมงคล หลังจากหยุดกันยาวๆ ..เห็นร้อยยิ้มของคุณครูแล้ว รู้เลยว่า สู้ไม่ถอยแน่นอน
สำหรับแนวทางการจัดการเรียนการสอนของปีการศึกษา 2563 นี้ เน้นปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เพื่อให้ลูกๆของเราเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่และมีความปลอดภัย…😄😄