previous arrow
next arrow
Slider
โรงเรียนบ้านห้วยมงคลยินดีต้อนรับ ❃❃วิสัยทัศน์โรงเรียน จัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ❃❃

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อมอบนโยบายการพัฒนาการศึกษาให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวและสร้างสัมพันธ์ อันดีระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่และสถานศึกษาในสังกัด กิจกรรม “สวัสดีคุณครู” ในวันที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ