previous arrow
next arrow
Slider
โรงเรียนบ้านห้วยมงคลยินดีต้อนรับ ❃❃วิสัยทัศน์โรงเรียน จัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ❃❃

เกียรติบัตรนักเรียน

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันคีตะมวยไทย ระดับชั้น ม.1-ม.3

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ม1-ม3

รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับชั้น ม1 - ม.3