previous arrow
next arrow
Slider
โรงเรียนบ้านห้วยมงคลยินดีต้อนรับ ❃❃วิสัยทัศน์โรงเรียน จัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ❃❃

อักษรย่อ/สี/ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ชื่อย่อโรงเรียน  :  ห.ม.

สีประจำโรงเรียน : แดง – ดำ

ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นหางนกยูง