previous arrow
next arrow
Slider
โรงเรียนบ้านห้วยมงคลยินดีต้อนรับ ❃❃วิสัยทัศน์โรงเรียน จัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ❃❃

ศึกษาดูงานเรื่องกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC

ในวันที่ 17 กันยายน 2563
โรงเรียนวัดเจติยาราม (บัณฑิตประชาน้อยพานิช) จังหวัดราชบุรี ได้มาศึกษาดูงานเรื่องกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC และจัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนวัดเจติยาราม (บัณฑิตประชาน้อยพานิช) เเละโรงเรียนบ้านห้วยมงคล โดยเเข่งขันกีฬาฟุตซอล (ชาย) เเละกีฬาวอลเลย์บอล (หญิง) ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านห้วยมงคล