previous arrow
next arrow
Slider
โรงเรียนบ้านห้วยมงคลยินดีต้อนรับ ❃❃วิสัยทัศน์โรงเรียน จัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ❃❃

รายชื่อนักเรียนโควต้า โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์

🎊 #อีกก้าวของนักเรียนบ้านห้วยมงคล
การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น เป็นกำลังใจให้นักเรียนทุกคน …ยังคงมีความเชื่อมั่นว่า 
#การศึกษาเป็นรากฐานที่สำคัญของชีวิต