previous arrow
next arrow
Slider
โรงเรียนบ้านห้วยมงคลยินดีต้อนรับ ❃❃วิสัยทัศน์โรงเรียน จัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ❃❃

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาภาคบังคับ

🎉🎉วันแห่งความภาคเพียร มุ่งมั่น
ศึกษาเล่าเรียนของลูกๆทุกคน ถือเป็นวันแห่งความสำเร็จ เป็นก้าวแรกเพื่อก้าวต่อไปบนเส้นทางของการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไป การเก็บเกี่ยวประสบการณ์ระหว่างการเดินทาง ทำให้ลูกๆได้รับบทเรียนสอนชีวิต ได้แง่คิดสอนใจ ได้พบมิตรภาพใหม่ๆ และมีความทรงจำที่สวยงามเสมอ แม้ว่าทางสายนี้จะยาวไกล ขอให้ลูกๆทุกคนมุ่งมั่น ตั้งใจ อย่าทิ้งความฝัน แล้วลูกๆจะประสบความสำเร็จได้
🎊🎊วันนี้เป็นวันแห่งความภาคภูมิใจของครูทุกคน ตลอดเวลาที่ดูแลกันมา ไม่มีวันไหน ไม่ห่วงใย ไม่คิดถึง
ทุกๆวันคือ หน้าที่ ในการดูแลลูกๆให้เดินทางไปถึงฝั่งฝันด้วยความปลอดภัย หน้าที่ของครูสำเร็จแล้ว และกำลังเริ่มต้นใหม่ในรุ่นต่อๆไป : บ้านหลังนี้ยังคงต้อนรับลูกทุกคนเสมอ ♥️✌✌
ขอให้ลูกทุกคนโชคดี
“คิดถึง หัวหิน คิดถึง ห้วยมงคล”
::::::::::::::
“ความภูมิใจมิได้อยู่ในพานไหว้ครู
แต่อยู่ในวันที่รู้ ว่าศิษย์นั้นไปได้ดี
เรือจ้างลำแกร่ง ยังพายสุดแรงที่มี
พ่อพิมพ์ แม่พิมพ์วันนี้ ยังพิมพ์คนดีสุดแรงหัวใจ
ทุกคนคือศิษย์ ตลอดชีวิตของครู
ถ้อยคำชื่นชมเชิดชู ไม่ต้องให้ครูก็ได้
รู้ถูกรู้ผิด มีชีวิตที่สดใส
สิ่งนั้นที่ครูฝันใฝ่ เพื่อเป็นแรงใจให้ครู
รู้ถูกรู้ผิด มีชีวิตที่ก้าวไกล
เป็นคนที่ดีให้ได้ นั้นคือรางวัลให้ครู”