previous arrow
next arrow
Slider
โรงเรียนบ้านห้วยมงคลยินดีต้อนรับ ❃❃วิสัยทัศน์โรงเรียน จัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ❃❃

พิธีบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระพุทธรูปประจำโรงเรียนบ้านห้วยมงคล

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.29 น.
นายอดิเรก มะสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยมงคลพร้อมด้วยคณะครูทุกท่าน ได้ทำพิธีบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระพุทธรูปประจำโรงเรียนบ้านห้วยมงคล พร้อมทั้งรับศีลรับพร เเละบทสวด “รัตนสูตร” เพื่อขจัดโรคภัย เติมกำลังใจ ฝ่าวิกฤติโควิด -19 เสริมสร้างสิริมงคล ให้กับคณะครู🙏🙏🙏