previous arrow
next arrow
Slider
โรงเรียนบ้านห้วยมงคลยินดีต้อนรับ ❃❃วิสัยทัศน์โรงเรียน จัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ❃❃

ที่ตั้ง /แผนผัง

โรงเรียนบ้านห้วยมงคล

เลขที่ 90 หมู่ที่ 6 ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110