previous arrow
next arrow
Slider
โรงเรียนบ้านห้วยมงคลยินดีต้อนรับ ❃❃วิสัยทัศน์โรงเรียน จัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ❃❃

จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักเเรมลูกเสือ – เนตรนารี

เนื่องด้วยโรงเรียนบ้านห้วยมงคล ร่วมกับโรงเรียนบ้านพุน้อย จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักเเรมลูกเสือ – เนตรนารี 2 วัน 1 คืน ระหว่างวันที่ 18 – 19 ธันวาคม 2563 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว บ้านเนินหัวใจ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์