previous arrow
next arrow
Slider
โรงเรียนบ้านห้วยมงคลยินดีต้อนรับ ❃❃วิสัยทัศน์โรงเรียน จัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ❃❃

จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

🎉โรงเรียนบ้านห้วยมงคล โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับเทศกาลสำคัญของเจ้าของภาษา กำหนดจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564
🎁 ในงานมีการแสดงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล และการมอบของขวัญและอาหารว่างแก่นักเรียน ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนค่าอาหารกลางวันจากผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 1,400 บาท (ไม่ประสงค์ออกนาม) ทางโรงเรียนบ้านห้วยมงคล ขอขอบคุณในการสนับสนุนส่งเสริมงานและกิจกรรมของสถานศึกษา ทำให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมและได้รับประทานอาหารว่างแสนอร่อย
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ทางโรงเรียนปฏิบัติตาม 6 มาตรการหลักและมาตรการเสริมอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญ หากมีข้อผิดพลาดบกพร่อง ทางโรงเรียนขอน้อมรับข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงและจัดงานให้ดียิ่งขึ้นในปีต่อไป🌲💗😁