previous arrow
next arrow
Slider
โรงเรียนบ้านห้วยมงคลยินดีต้อนรับ ❃❃วิสัยทัศน์โรงเรียน จัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ❃❃

ค่ายปัจฉิมนิเทศ ผู้สำเร็จการศึกษา ปี 2563

🚩ค่ายปัจฉิมนิเทศ ผู้สำเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 30-31 มีนาคม 2564)
รุ่นที่ 28 สุพรรณิการ์
ขอให้นักเรียนทุกคนโชคดี ใช้ชีวิตตามทางฝัน ไขว่คว้าสิ่งดีงามและทำในสิ่งที่รักและถนัด ค้นหาตัวตนของตนเอง
ฝ่าฟันอุปสรรคด้วยเหตุผล และมีสติกับทุกวัน ทุกงาน ทุกเรื่อง บ้านห้วยมงคล
ยังคงเป็นบ้านหลังที่สองของทุกคนเสมอ คิดถึงก็มาหา พร้อมช่วยเหลือลูกๆให้เดินทางถึงฝั่งฝัน รักและเป็นห่วงลูกศิษย์ทุกคนเสมอ ดูแลตัวเองให้ดีนะคะ ….
“….สว่างไสวเปลวไฟไม่เคยสิ้นแสง
ความรักไม่เคยสิ้นแรง
แสดงรักแท้ต่อเธอ
หลอมละลายด้วยไฟรักใฝ่ละเมอ
วันใดที่หยุดรักเธอ
คือเทียนละลายสิ้นลง….”
ด้วยรัก ♥️ จากผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านห้วยมงคล