previous arrow
next arrow
Slider
โรงเรียนบ้านห้วยมงคลยินดีต้อนรับ ❃❃วิสัยทัศน์โรงเรียน จัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ❃❃

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยมงคล

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :  1077280168

รหัส Smis 8 หลัก      :  77020049

รหัส Obec 6 หลัก     :  280168

ชื่อสถานศึกษา(ไทย)  : บ้านห้วยมงคล

ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ)  :  banhuaymongkol

ที่อยู่                             : หมู่ที่   6   บ้านห้วยมงคล ตำบล  ทับใต้  อำเภอ  หัวหิน  จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

ระดับที่เปิดสอน              :  อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง          :  17 พฤษภาคม 2504

อีเมล์                            :   banhuaymongkolschool@gmail.com

เว็บไซต์                        :  http://banhuaymongkolschool.ac.th

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  :  ทับใต้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  :  ทับใต้

ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา  :  30 กม.

ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ     :   15 กม.