previous arrow
next arrow
Slider
โรงเรียนบ้านห้วยมงคลยินดีต้อนรับ ❃❃วิสัยทัศน์โรงเรียน จัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ❃❃

กีฬาการกุศล

การแข่งขันฟุตบอล 7 คน เพื่อการกุศล เงินที่ได้จะนำไปมอบเป็นทุนสนับสนุนกีฬาโรงเรียนบ้านห้วยมงคล
จัดการแข่งขันในวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2563
แข่งขัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านห้วยมงคล