previous arrow
next arrow
Slider
โรงเรียนบ้านห้วยมงคลยินดีต้อนรับ ❃❃วิสัยทัศน์โรงเรียน จัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ❃❃

กิจกรรมการประกวดแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการ

🚩โรงเรียนบ้านห้วยมงคล

โดยงานบริหารวิชาการร่วมกับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมการประกวดแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการ บูรณาการการเรียนรู้เนื่องในวันภาษาไทยเเห่งชาติ (๒๙ กรกฎาคม) และวันสุนทรภู่ (๒๖ มิถุนายน) โดยมีกิจกรรมการประกวดแข่งขัน ดังนี้

๑. ระดับอนุบาล (อนุบาล ๒-๓)
😊 ประกวดระบายสีเกี่ยวกับสุนทรภู่

๒. ช่วงชั้นที่ ๑ (ประถมศึกษาปีที่ ๑-๓)
😊 ประกวดระบายสีเกี่ยวกับสุนทรภู่
😊 ประกวดคัดลายมือบทประพันธ์เกี่ยวกับวันสุนทรภู่

๓. ช่วงชั้นที่ ๒ (ประถมศึกษาปีที่ ๔-๖)
😊 ประกวดเขียนเรื่องจากภาพ
😊 ประกวดแต่งกลอนสุภาพ(กลอนแปด) หัวข้อ “รักษ์ภาษาไทย”

๔. ช่วงชั้นที่ ๓ (มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓)
😊 ประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “วันภาษาไทยแห่งชาติ”
😊 ประกวดท่องบทอาขยาน
(ส่งคลิปการท่องบทอาขยานในไลน์กลุ่มเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน)

หมายเหตุ
กำหนดส่งผลงาน วันอังคารที่ ๒๗ กรกฎาคม โดยระหว่างการจัดทำผลงาน ขอให้นักเรียนได้ส่งภาพการจัดทำผลงานด้วยตนเองแนบประกอบการตัดสิน ส่งภาพในกลุ่มเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนค่ะ
การตัดสินผลงานการประกวดตัดสินเป็นระดับชั้น มี ๓ รางวัล ชนะเลิศ / รองชนะเลิศอันดับ ๑ / รองชนะเลิศอันดับ ๒
กำหนดแจ้งผลการประกวดแข่งขัน ภายในต้นเดือนสิงหาคม ติดตามภาพผลงาน และผลการประกวดได้ทางเพจโรงเรียนบ้านห้วยมงคลนะคะ ขอให้นักเรียนทุกคนทำให้เต็มที่จ้า