previous arrow
next arrow
Slider
ผู้อำนวยการโรงเรียน
Calendar is loading...
Powered by Booking Calendar
จำนวนผู้เยี่ยมชม
022877
This Month : 500
This Year : 20308
Total Users : 21640
Views Today : 211
Total views : 70623
โรงเรียนบ้านห้วยมงคลยินดีต้อนรับ ❃❃วิสัยทัศน์โรงเรียน จัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ❃❃
แนะนำโรงเรียน
วิดีโอ
Posted on กันยายน 29, 2021 by admin
0 views
Posted on กันยายน 29, 2021 by admin
0 views
Posted on กันยายน 8, 2021 by admin
ในวันที่ 8 กันยายน 2564 โรงเรียนบ้านห้วยมงคล [...]
0 views
Posted on กรกฎาคม 5, 2021 by admin
โรงเรียนบ้านห้วยมงคลได้จัดการเรียนการสอนโขนในปีการศึกษา 2561 โดยได้เล็งเห็นการเรียนรู้จากภูมิปัญญาในการแสดงศิลปวัฒนธรรมเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม
17 views
Posted on ธันวาคม 19, 2020 by admin
คนโขน ร่ายลีลา นาฏยะ ทั้งศาสตร์ ศิลปะ มาประสิทธ์ พระ ยักษ์ ลิง ผลาดแผลง อิทธิฤทธิ์ แสนวิจิตร งดงาม ตระการตา -โขน บ้านห้วยมงคล - ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
9 views
Posted on ธันวาคม 19, 2020 by admin
การแสดง ฟ้อนร่ม ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดหนองส้ม อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
13 views
 

วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2564  นางสาวรุ่งกานต์ สืบสุทธา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 นิเทศติดตามและประเมินความพร้อมเพื่อการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ on-site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษา อ่านต่อ

วันที่ 28 ตุลาคม 2564
🚩นายอดิเรก มะสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยมงคล พร้อมด้วยคณะครู ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกฐินสามัคคี เเละนำอาหาร พร้อมเครื่องดื่มมาร่วมทำบุญ ณ วัดห้วยมงคล

วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564นายอดิเรก มะสิน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 รวมทั้งสิ้น 48 คน เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1

 

โรงเรียนบ้านห้วยมงคลได้รับคัดเลือกเข้าจัดนิทรรศการแสดงโขน ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวการสำนักงานเขตพื้นที่

อ่านต่อ

คณะกรรมการทุกท่าน สำหรับการประเมินเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ สายงานสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของคุณครูลำยอง นวมนิ่ม วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔