previous arrow
next arrow
Slider
แนะนำโรงเรียน

มอบทุนการศึกษา

 วันอังคารที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓
🌿 มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน… อ่านต่อ

กิจกรรมไหว้ครู

โรงเรียนบ้านห้วยมงคล
จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ร่วมกับกิจกรรมการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ..อ่านต่อ

ประเมินทักษะการอ่าน-การเขียน

🚩โรงเรียนบ้านห้วยมงคล
ประเมินทักษะการอ่าน-การเขียนครั้งที่ 1 เพื่อคัดกรองนักเรียนที่มีปัญหาการอ่าน-การเขียน..อ่านต่อ

เตรียมความพร้อม

🚩 โรงเรียนบ้านห้วยมงคล
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม…อ่านต่อ

โครงการฝึกอบรมลูกเสือต่อต้านาเสพติด

โครงการฝึกอบรมลูกเสือต่อต้านาเสพติด ระหว่างวันที่ ๗-๙ สิงหาคม ๒๕๖๓...อ่านต่อ

นิเทศจัดการเรียนการสอน

นางอารยา ช่ออังชัญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้เข้าเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยมงคล..อ่านต่อ

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล..อ่านต่อ

พิธีเจริญพระพุทธมนต์

โรงเรียนบ้านห้วยมงคลร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา

..อ่านต่อ

โรงเรียนบ้านห้วยมงคล ร่วมกับโรงเรียนนายสิบทหารบก

โรงเรียนบ้านห้วยมงคล ร่วมกับโรงเรียนนายสิบทหารบก

..อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์

🚩โรงเรียนบ้านห้วยมงคล
จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ..อ่านต่อ
 
ผู้อำนวยการโรงเรียน